Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Παν. Θεσσαλίας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Παν. Θεσσαλίας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (πρώην Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων) υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εδρεύει στην πόλη του Βόλου. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2000 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Τον Ιούνιο του 2003 απέκτησε την αυτοδυναμία του και τον Ιούνιο του 2013 μετονομάστηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Σταθερός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής, των Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής, των Τηλεπικοινωνιών και, μετά και την μετονομασία, της Ενέργειας και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, Μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια, ηθικά και τεχνολογικά, που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Ηλεκτρολογικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς ανελισσόμενους αυτούς τομείς.

Ιστότοπος: https://www.e-ce.uth.gr